Kvalité & Miljö

Vår ambition är att leverera städtjänster samt närliggande tjänster med hög kvalité samt med miljömässiga krav. Vi arbetar med att ge våra anställda samt kunder en ökad kunskap om hur vi som företag påverkar miljön. Genom att i första hand använda miljömärkta produkter samt varor strävar vi mot att reducera förbrukningen av kemikalier. Servicetjänsterna vi erbjuder våra kunder bygger på ett ömsesidigt förtroende samt en hög service. Leveransprecision samt ett yrkesmässigt uppträdande.