Om företaget:

Kati städ AB grundades redan 1974, fast då under ett annat namn, dess nuvarande namn tillkom 1981. 
Sedan 1985 har företaget drivits av dess nuvarande ägare.

Kati städ har alltid eftersträvat en bra personalpolicy med en trivsam arbetsmiljö, vilket har resulterat i att vår personalomsättning är minimal. All vår personal är utbildad och har en trevligt bemötande samt yrkesmässigt uppträdande mot alla våra kunder.

Genom en bra kommunikation kan vi erbjuda en snabb och god kvalité på alla våra tjänster till våra kunder, vilket leder till ett ömsesidigt förtroende samt en hög service med leveransprecision.

Vi har goda referenser inom stora, medelstora samt mindre fastighetsbolag, förvaltningsföretag, finansföretag, IT-företag samt advokatbyråer i Stockholm.

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på ca 2 400 beslutsregler.